آموزش های رایگان

مقالات

اعضای تیم نیک مث


نیلوفر شاهرخی

پشتیبان ارشد نیک مث


دکتر درسا افشار

مشاور علمی نیک مث


فاطمه نصیرپور

مشاور دوره ها و سایت


دکتر عباد ملاحی

مشاور دوره ها


مهندس فرزانه معینی

پشتیبان رفع اشکال


مهندس ماهان شهبازی

پشتیبان رفع اشکال

گوشه ای از رضایت دانش پذیران

برای مشاهده سایر رضایت دانش پذیران به  سمت راست یا چپ بکشید

دوره های نیک مث

دوره سالیانه دهم

اطلاعات بیشتر

دوره سالیانه یازدهم

اطلاعات بیشتر

دوره آمازور 1401

اطلاعات بیشتر